Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Informacja o zdarzeniu nr 375/18 z dnia 2018-02-27Informacja o zdarzeniu nr 216/18 z dnia 2018-01-31Raport końcowy nr 1511/18 z dnia 2018-06-09Raport końcowy nr 1511/18 z dnia 2018-06-09Raport końcowy nr 2022/18 z dnia 2018-07-11Raport końcowy nr 1018/18 z dnia 2018-05-01Informacja o zdarzeniu nr 3019/18 z dnia 2018-09-09Informacja o zdarzeniu nr 2412/18 z dnia 2018-07-21Raport końcowy nr 2902/18 z dnia 2018-09-01Informacja o zdarzeniu nr 2288/18 z dnia 2018-07-26Informacja o zdarzeniu nr 1290/18 z dnia 2018-05-02Raport końcowy nr 2415/18 z dnia 2018-08-04Informacja o zdarzeniu nr 3414/18 z dnia 2018-10-06Informacja o zdarzeniu nr 516/18 z dnia 2018-03-14Raport końcowy nr 2434/18 z dnia 2018-08-06Informacja o zdarzeniu nr 3006/2018 z dnia 2018-09-09Informacja o zdarzeniu nr 2811/2018 z dnia 2018-08-28Raport końcowy nr 1918/18 z dnia 2018-07-03Raport końcowy nr 1436/18 z dnia 2018-06-02Raport końcowy nr 1972/18 z dnia 2018-07-11Raport końcowy nr 1393/18 z dnia 2018-05-31Raport końcowy nr 660/13 z dnia 2013-05-23Informacja o zdarzeniu nr 1183/18 z dnia 2018-04-14Informacja o zdarzeniu nr 2329/18 z dnia 2018-07-30Raport końcowy nr 1720/18 z dnia 2018-06-17Informacja o zdarzeniu nr 2104/18 z dnia 2018-07-15Informacja o zdarzeniu nr 2606/18 z dnia 2018-08-16Informacja o zdarzeniu nr 2606/18 z dnia 2018-08-16Raport końcowy nr 657/18 z dnia 2018-04-03Raport końcowy nr 1643/18 z dnia 2018-06-14Raport końcowy nr 4014/18 z dnia 2018-11-17Raport końcowy nr 3986/18 z dnia 2018-11-15Raport końcowy nr 2185/18 z dnia 2018-07-21Raport końcowy nr 3143/18 z dnia 2018-09-16Raport końcowy nr 2632/18 z dnia 2018-08-16Raport końcowy nr 657/18 z dnia 2018-04-03Informacja o zdarzeniu nr 2895/18 z dnia 2018-11-25Informacja o zdarzeniu nr 1050/18 z dnia 2018-05-01Informacja o zdarzeniu nr 191/18 z dnia 2018-01-27Informacja o zdarzeniu nr 2520/18 z dnia 2018-08-11Informacja o zdarzeniu nr 2750/18 z dnia 2018-08-26Informacja o zdarzeniu nr 2125/18 z dnia 2018-07-17Informacja o zdarzeniu nr 1850/18 z dnia 2018-06-16Informacja o zdarzeniu nr 1499/18 z dnia 2018-06-10Informacja o zdarzeniu nr 1233/18 z dnia 2018-05-22Informacja o zdarzeniu nr 1069/18 z dnia 2018-05-05Informacja o zdarzeniu nr 347/18 z dnia 2018-02-23Informacja o zdarzeniu nr 329/18 z dnia 2018-02-21Informacja o zdarzeniu nr 76/18 z dnia 2018-01-11Raport końcowy nr 2388/18 z dnia 2018-08-03Raport końcowy nr 2416/18 z dnia 2018-08-05Informacja o zdarzeniu nr 1739/18 z dnia 2018-06-22Informacja o zdarzeniu nr 3028/18 z dnia 2018-09-08Informacja o zdarzeniu nr 3550/18 z dnia 2018-10-13Raport wstępny nr 1972/18 z dnia 2018-07-11Informacja o zdarzeniu nr 3361/18 z dnia 2018-09-29Informacja o zdarzeniu nr 3003/18 z dnia 2018-09-26Informacja o zdarzeniu nr 3142/18 z dnia 2018-09-13Informacja o zdarzeniu nr 2013/18 z dnia 2018-07-11Informacja o zdarzeniu nr 4296/18 z dnia 2018-12-13Informacja o zdarzeniu nr 3595/18 z dnia 2018-10-17Informacja o zdarzeniu nr 1134/18 z dnia 2018-05-13Raport końcowy nr 4422/18 z dnia 2018-12-31Raport końcowy nr 2373/18 z dnia 2018-08-04Informacja o zdarzeniu nr 2986/18 z dnia 2018-09-07Informacja o zdarzeniu nr 2351/18 z dnia 2018-08-01Informacja o zdarzeniu nr 3308/18 z dnia 2018-09-26Informacja o zdarzeniu nr 2735/18 z dnia 2018-08-24Informacja o zdarzeniu nr 1070/18 z dnia 2018-04-30Informacja o zdarzeniu nr 1112/18 z dnia 2018-05-08Informacja o zdarzeniu nr 3419/18 z dnia 2018-09-21Informacja o zdarzeniu nr 3131/18 z dnia 2018-08-19Informacja o zdarzeniu nr 3002/18 z dnia 2018-09-09Informacja o zdarzeniu nr 2878/18 z dnia 2018-09-30Informacja o zdarzeniu nr 1209/18 z dnia 2018-05-16Informacja o zdarzeniu nr 1200/18 z dnia 2018-05-15Informacja o zdarzeniu nr 706/18 z dnia 2018-04-08Informacja o zdarzeniu nr 3451/18 z dnia 2018-10-06Informacja o zdarzeniu nr 3878/18 z dnia 2018-11-07Informacja o zdarzeniu nr 3864/18 z dnia 2018-11-06Informacja o zdarzeniu nr 3638/18 z dnia 2018-10-18Informacja o zdarzeniu nr 2062/18 z dnia 2018-07-12Informacja o zdarzeniu nr 2487/18 z dnia 2018-08-08Raport końcowy nr 2243/18 z dnia 2018-07-22Raport wstępny nr 4014/18 z dnia 2018-11-17Raport wstępny nr 2895/18 z dnia 2018-11-25Raport końcowy nr 1477/18 z dnia 2018-06-07Informacja o zdarzeniu nr 1212/18 z dnia 2018-05-18Informacja o zdarzeniu nr 3329/18 z dnia 2018-09-29Informacja o zdarzeniu nr 2139/18 z dnia 2018-07-25Informacja o zdarzeniu nr 2284/18 z dnia 2018-07-26Informacja o zdarzeniu nr 2009/17 z dnia 2017-07-30Informacja o zdarzeniu nr 207/18 z dnia 2018-01-26Raport końcowy nr 1587/17 z dnia 2017-06-10Raport końcowy nr 761/16 z dnia 2016-04-30Informacja o zdarzeniu nr 1304/18 z dnia 2018-05-22Raport końcowy nr 2690/18 z dnia 2018-08-22Raport końcowy nr 982/17 z dnia 2017-05-26Informacja o zdarzeniu nr 1058/18 z dnia 2018-05-05Raport końcowy nr 1902/15 z dnia 2015-09-02Raport końcowy nr 1460/17 z dnia 2017-07-04