Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport końcowy nr 1802/17 z dnia 2017-07-26Informacja o zdarzeniu nr 2956/17 z dnia 2017-10-31Informacja o zdarzeniu nr 3011/17 z dnia 2017-11-01Informacja o zdarzeniu nr 1535/17 z dnia 2017-07-01Informacja o zdarzeniu nr 1423/17 z dnia 2017-07-04Raport końcowy nr 3088/17 z dnia 2017-11-16Informacja o zdarzeniu nr 3222/17 z dnia 2017-12-04Informacja o zdarzeniu nr 2314/17 z dnia 2017-08-28Informacja o zdarzeniu nr 1545/17 z dnia 2017-07-09Raport końcowy nr 2310/17 z dnia 2017-08-30Informacja o zdarzeniu nr 2009/17 z dnia 2017-07-30Raport końcowy nr 1587/17 z dnia 2017-06-10Raport końcowy nr 982/17 z dnia 2017-05-26Raport końcowy nr 1460/17 z dnia 2017-07-04Raport końcowy nr 1283/17 z dnia 2017-06-18Raport końcowy nr 1175/17 z dnia 2017-06-10Raport końcowy nr 798/17 z dnia 2017-05-03Raport końcowy nr 326/17 z dnia 2017-02-27Raport końcowy nr 132/17 z dnia 2017-01-23Raport końcowy nr 99/17 z dnia 2017-01-17Raport końcowy nr 84/17 z dnia 2017-01-15Raport końcowy nr 34/17 z dnia 2017-01-06Informacja o zdarzeniu nr 2338/17 z dnia 2017-08-31Informacja o zdarzeniu nr 1244/17 z dnia 2017-06-17Informacja o zdarzeniu nr 332/17 z dnia 2017-02-24Informacja o zdarzeniu nr 1168/17 z dnia 2017-06-12Informacja o zdarzeniu nr 2408/17 z dnia 2017-09-13Raport końcowy nr 2416/17 z dnia 2017-09-16Informacja o zdarzeniu nr 2287/18 z dnia 2017-07-27Informacja o zdarzeniu nr 2157/17 z dnia 2017-08-20Informacja o zdarzeniu nr 1922/17 z dnia 2017-07-31Informacja o zdarzeniu nr 1668/17 z dnia 2017-07-18Informacja o zdarzeniu nr 1247/17 z dnia 2017-06-18