Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1982/19

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-06-03
Miejsce zdarzenia: Bojanowo
Część opisowa: W trakcie trwania drugiej konkurencji 17 Szybowcowych Mistrzostw Polski w Klasie Klub A i Regionalnych Zawodów Szybowcowych w Klasie Klub A doszło do zderzenie dwóch szybowców Jantar Standard 3, SP-3262 i SP-3678, z obu klas. Do zderzenia doszło w tzw. kominie dolotowym na wysokości ok. 790 m AMSL nad terenem Leśnictwa Bojanowo w okolicy miejscowości Bojanowo tj. ok 14 km na zachód od lotniska Lisie Kąty. W wyniku zderzenia pilot szybowca SP-3262 wykonał skok ratowniczy lądując bezpiecznie na spadochronie w okolicy miejsca upadku szybowca (leśniczówka w Bojanowie) natomiast drugi kontynuował lot do lotniska Lisie Kąty i bezpiecznie na nim wylądował. Szybowiec, który upadł na zalesione moczary uległ poważnemu uszkodzeniu, natomiast w drugim szybowcu doszło do uszkodzenia krawędzi natarcia lewego skrzydła w odległości ok.4,4 m od końcówki skrzydła. WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE Przed rozpoczęciem kolejnego dnia zawodów podczas odprawy przedlotowej przeprowadzono ze wszystkimi zawodnikami biorącymi u
Zalecenia:Brak