Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2918/19

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-07-18
Miejsce zdarzenia: Palikije
Część opisowa: W dniu 18 lipca 2019 r. na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu (EPLR) odbywały się loty szybowcowe. Starty odbywały się przy użyciu wyciągarki. O godz. 10:03 LMT wystartował na szybowcu Pirat SP-2914 uczeń- pilot w celu wykonania lotu termicznego wg zad. V ćw.1(Program szkolenia szybowcowego do licencji SPL) Po starcie uczeń-pilot nawiązał kontakt z termiką i kontynuował lot. O godzinie 10:11LMT wystartowała szybowcem Pirat SP-3652 uczeń-pilot z zamiarem wykonania również lotu termicznego wg zad. V ćw.1. uczeń- pilot również nawiązała kontakt z termiką i wykonywała lot w pobliżu lotniska. O godz. 13:36 doszło do zderzenia wymienionych wcześniej szybowców w kominie termicznym na wysokości ok. 1200m AMSL w okolicy miejscowości Palikije około 6 km na zachód od lotniska Radawiec (EPLR). W wyniku zderzenia szybowiec SP-3652 uległ poważnym uszkodzeniom i pilot-uczeń opuściła szybowiec wykonując skok ratowniczy na spadochronie. Podczas opuszczania kabiny szybowca odniosła poważne obrażenia. Po wylądowa
Zalecenia:Brak