Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem

 W dniach 9-12 czerwca b.r. w miejscowości Ryn odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku. Celem konferencji była prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych oraz zagranicznych zajmujących się problematyką transportu w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym, jak również integracja środowiska prowadzącego badania naukowe. Członek PKBWL Patrycja Pacak wraz z prof. PW Anną Stelmach przygotowywały wystąpienie z zakresu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Szczegółowy program dostępny jest na stronie organizatora: http://www.transport21.edu.pl/program/szczegolowy/

transportXXI