Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem

MOU PKBWL BFU

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) podpisała z  Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) Umowę  dotyczącą wzajemnej współpracy i uczestnictwa podczas badania wypadków oraz incydentów lotniczych.

W dniu 27 marca 2019 r. delegacja przedstawicieli PKBWL udała się do Niemiec, do siedziby BFU 
w składzie:

Pan Andrzej Lewandowski, Przewodniczący PKBWL

Pan Andrzej Pussak, Zastępca Przewodniczącego PKBWL

Pan Andrzej Bartosiewicz, Członek PKBWL

Pan Bogusław Trela, Członek PKBWL

Głównym celem wizyty było podpisanie Umowy o wzajemnej współpracy obu Komisji i wspólnym uczestnictwie podczas badania wypadków oraz incydentów lotniczych specjalistów PKBWL i BFU.

Podczas spotkania przedstawiciele Komisji wymienili się również doświadczeniami w zakresie badania wypadków lotniczych oraz rozmawiali na temat przyszłej kooperacji obu Komisji. W ramach przyszłych działań planowane będą wzajemne wizyty robocze oraz wspólne szkolenia.

 certyfikat BFU