Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem

 

W dniu 14 marca w siedzibie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych odbyło się okresowe szkolenie dla ekspertów PKBWL.

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • zmian w aktualnych przepisach i rozporządzeniach 
  • postępowania i zasad bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia
  • zmian w procedurach PKBWL

szkolenie 14.03